Dikke Knuff - Stage lopen bij Dikke Knuff
Kleinschalige kinderopvang Dikke Knuff.nl - Dikke Knuff is een warme, gezellige en leuke opvang.

Stagiaires en uitzendkrachten

Stagiaires, uitzendkrachten en vrijwilligers vallen nog niet onder de continue screening. Zij moeten iedere twee jaar een nieuwe VOG aanvragen. 
Omdat een stagiaire vaak van werkgever wisselt, is het aan te raden dat niet de kinderopvangorganisatie, maar de school de VOG-aanvraag regelt. Anders moet een stagiair bij ieder stage-adres een nieuwe VOG-aanvraag doen. 

Voor uitzendkrachten is het aan te raden dat het uitzendbureau dit doet. 

Snuffelstagiaires in de kinderopvang hoeven geen VOG aan te tonen. De grens ligt bij 60 uur stage. Draait een stagiaire meer dan 60 uren op de groep, dan is er geen sprake meer van een snuffelstage.
  
 
Dan zijn er twee opties,

1. ze komt niet meer dan 60 uur stage lopen in de drie weken.
2. we vragen een VOG aan en die is twee maanden geldig als ze dan nog meer stage moet lopen kan ze in het personenregister dat kost dan € 12,50 meer dan alleen een VOG.

Website Builder
mogelijk gemaakt
door Vistaprint